Posts in Program och finansiärer

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram[…]

CERV – Konstig förkortning, viktiga mål

EU:s program för demokrati, aktiva medborgare, jämställdhet och mot våld i nära relationer

URBACT: ett verktyg för hållbar stadsutveckling

Urbact arbetar för en hållbar stadsutveckling och fokuserar på temat kopplade till detta.

Interreg Europa – en språngbräda ut i Europa

Interreg Europa erbjuder stora möjligheter att lära av andra och bygga nya partnerskap

Vilket program passar mig bäst?

Rätt programalternativ svarar mot de behoven som en organisation har.