Finansiering för innovationsprojekt i Sverige: En översikt

Finansiering för innovationsprojekt i Sverige: En översikt

Vinnovas finansieringsmöjligheter hösten 2023

Lista över Vinnovas finansieringsmöjligheter hösten 2023

Den svenska myndigheten för innovation Vinnova har fokus på forskning och utveckling och ska spela en central roll i att stärka Sveriges innovationsförmåga. För dem som är insatta i extern finansiering är Vinnovas stödprogram ingen nyhet.

Oavsett sektor eller bransch – vare sig det är privat, offentligt eller inom det civila samhället – finns det möjligheter att dra nytta av de stöd som Vinnova erbjuder. Dessa bidrag är utformade för att främja en grön och digital omställning av Sverige, vilket speglar många organisationers ambitioner för en hållbar framtid.

Sektorer och teman för hösten 2023

När sommaren drar sina sista andetag(?) kan man konstatera att det finns flera möjligheter att söka stöd från Vinnova de kommande månaderna. Baserat på de tillgängliga stöden kan vi se att Vinnova lägger särskilt fokus på områden som grön omställning, digitalisering, industriell utveckling och samhällsinnovation i stort.

Nedan finns en sammanställning av de nu tillgängliga stöden.

Mer information om de olika områdena hittar ni på den här länken

FinansieringsalternativStänger/Öppnar
Foodtech och alternativa proteiner – utlysning mellan Sverige, IslandPlanerad till sep 2023
Swelife – Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2023Planerad till sep 2023
Nollutsläpp – FFI – hösten 20235 sep 2023
AI för avancerad digitalisering5 sep 2023
Trafiksäker automatisering – FFI – hösten 20235 sep 2023
Cirkularitet – FFI – Hösten 20235 sep 2023
Individrörlighet för tillämpad AI, automation och datadelning 20235 sep 2023
BioInnovation Hypotesprövning steg 1 – Nyskapande projekt5 sep 2023
Transport- och mobilitetstjänster – FFI – hösten 20235 sep 2023
Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 20237 sep 2023
Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering7 sep 2023
Datadrivna labb för avancerad digitalisering8 sep 2023
Eureka ITEA Call 2023Öppnar 12 sep 2023
Deeptech för avancerad digitalisering12 sep 2023
Starta er AI-resa: För organisatoriskt lärande12 sep 2023
Ökat nyttiggörande av neutron- och synkrotronljusbaserad teknik12 sep 2023
Cybersäkerhet för industriell avancerad digitalisering13 sep 2023
Tekniska och sociala innovationer för hållbar mineral- och metallutvinning14 sep 2023
Eurostars höst 202314 sep 2023
Människocentrerad mobilitet14 sep 2023
Samarbete med Indien – företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt14 sep 2023
Förberedelseprojekt för internationell ansökan inom hälsa och mat14 sep 2023
Smartare elektroniksystem: Genomförbarhetsstudier 202314 sep 2023
Accelerera omställningen till hållbara vägtransporter15 sep 2023
Nya verktyg och metoder för jämställdhet i den digitala teknikutvecklingen19 sep 2023
LIGHTer småföretag 202319 sep 2023
Attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens 202319 sep 2023
Future Mobility – innovationssamarbeten mellan Sverige och USA20 sep 2023
Policy och styrmedel för en hållbar industri20 sep 2023
Hållbar hamn – Förberedelseprojekt för systemdemonstrator20 sep 2023
Produktpass för avancerad digitalisering22 sep 2023
Eureka Xecs Call 2024 – Internationella samverkansprojekt inom elektronikÖppnar 25 sep 2023
Residens Framsyn – bjud in framtidskompetens till er organisation26 sep 2023
Grön och digital omställning för hållbara godstransporter26 sep 2023
Checkar för innovationsupphandling 2023 – hållbarhet, resiliens och innovation26 sep 2023
Flygteknisk forskning i små och medelstora företag – hösten 202326 sep 2023
Uppbyggnad av innovationsplattformar för ett hållbart matsystem27 sep 2023
Utvecklingsprojekt i inkubatorer 2022 till 202428 sep 2023
Planeringsbidrag för samarbeten med Israel1 okt 2023
Etablering av program inom Impact Innovation19 okt 2023
SIP InfraSweden: Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturenPlanerad till nov 2023
Gemensamma AI-förmågor i kommuner och civilsamhälleÖppnar 1 nov 2023

Läs mer andra bidragsformer

No responses yet

No responses yet

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *