En introduktion till Erasmus

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i

Erasmus-programmet har en bred inriktning och omfattar allt från skolutbildning och högre utbildning till yrkesutbildning, vuxenutbildning, ungdomsarbete och sport.

Syftet är att främja både personlig och yrkesrelaterad utveckling samt att stödja samarbetet och innovationen inom sektorerna:

  1. Skolutbildning: Förbättringar inom skolsystemet från förskolan till gymnasiet, särskilt fokus på att höjd kvalitet och relevans i skolutbildningen.
  2. Högre utbildning: Höja kvaliteten, främja innovation och internationalisering inom högre utbildning.
  3. Yrkesutbildning: Erasmus+ är inriktat på att utveckla och modernisera yrkesutbildningssystem och praxis, samt att öka deras relevans för arbetsmarknadens behov.
  4. Vuxenutbildning: Programmet understödjer vuxnas lärande, särskilt för att förbättra grundläggande färdigheter och främja livslångt lärande.
  5. Ungdomsarbete: Erasmus+ engagerar sig i ungdomssektorn för att stärka ungdomars deltagande i samhället och främja icke-formellt och informellt lärande bland unga.
  6. Sport: Det inkluderar initiativ inom sportsektorn för att främja idrott och motion, samt bekämpa utmaningar som doping och matchfixning.2

Projekttyper

Programmet har också utformat tre huvudtyper av projekt som man finansierar. Lösningen är funktionell då projekt kan anpassas till både idé, sektor och kapacitet hos den som söker.

  • Mobilitet: Detta inkluderar utbyte och praktikmöjligheter för studenter, lärare och yrkesverksamma för att främja lärande och kulturellt utbyte över gränserna.
  • Partnerskap: Erasmus+ främjar samarbete mellan utbildningsinstitutioner, företag, och andra organisationer för att utveckla innovativa lösningar och dela bästa praxis.
  • Policyutveckling: Programmet stödjer arbete för att förbättra utbildningspolicyer och system på såväl nationell som europeisk nivå.

Hur hittar jag rätt i Erasmus+?

Med tanke på att programmet är utspritt på flera olika temaområden och även på flera projekttyper behöver man både fundera över sin idé och vilken sektor som är aktuell.

För att ytterligare komplicera möjligheten att hitta rätt så hanteras vissa ansökningar i Bryssel och andra i Sverige. Någonstans här hade man kanske man velat att det räckte med decentralisering men tyvärr, i Sverige finns två organisationer som arbetar med olika delar av programmet. Universitets- och högskolerådet (UHR) och dels Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) hanterar var sin del av programmet:

MUCF är kontakt för Ungdomssektorn samt för Idrottsområdet.

UHR hanterar projekt inom sektorerna: Skola, Högre Utbildning, Yrkesutbildning och Vuxnas lärande.

Programguide 2024

Den nyaste programguiden för programmet publicerades den 28 november. Ni hittar den engelska versionen här och håll koll på hemsidorna ovan för informationsträffar om möjligheterna.

Vi kommer i ett annat inlägg ge lite tips och förslag på hur man ska tänka när man tar sig an Erasmus+ i ett kommande inlägg samt fördjupa beskrivningen av ansökningsprocessen.

One response

One response

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *