EU-bidrag för miljöprojekt

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har[…]

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide för att ge en detaljerad översikt av dessa program för att öka medvetenhet om möjligheter och i förlängningen bidra till att fler kan ansöka om EU-finansiering för miljöprojekt. Guiden heter: Hitta ett EU-finansieringsprogram för miljön (2021-2027).

Översikt EU-finansiering för miljöprojekt

Guiden ger en detaljerad beskrivning av finansieringsprogrammen under 2021–2027 som erbjuder EU-bidrag för miljöprojekt i EU. Dessa program omfattar både direkta miljöförbättringsprojekt och projekt som integrerar miljönhänsyn i sitt arbete.

Syftet med guiden är dubbelt: Öka medvetenheten om möjligheter och att stärka potentiella projektägares kunskap. Använd guiden oavsett om du representerar ett privat företag, en NGO, en nationell, regional eller lokal myndighet, eller annan aktör för identifiera lämpligt program för ditt projekt.

Var börjar jag läsa?

På sidan 9 i handboken finns en hel tabell med förslag och hänvisningar till hur guiden kan användas bereonde på vilken del av en process man är i.

Handboken är full med information som rör både hur man ska använda den, men naturligtvis också vilka fonder som är tillgängliga för såväl specifika tematiska områden som för olika aktörer. Man får också en bra genomgång av ”Policy-struktur” som finns runt området. Detta bidrar ytterligare till att förbättra möjligheterna i en skrivprocess för att lyfta fram hur ditt projekt förhåller sig till det större systemet.

Vilka är begräsningarna?

Den här typen av guider är bra underlag för att identifiera vägar för en specifik projektidé. Vad som däremot behöver lyftas fram är att behoven i olika regioner skiljer sig åt vilket gör att projektmöjligheter och prioriteringar kommer skilja sig åt när man hänvisas till ”Strukturfonderna”. Det betyder att de hänvisningar man får i handboken som guidar en mot till exempel Interreg eller Regionalfonder kommer att kunna vara rätt för en aktör i en region medan det är ett sämre alternativ för en annan. Var därför uppmärksam på detta när du använder den.

Med det sagt är den resurs för att förstå, navigera och identifiera EU-bidrag för miljöprojekt. speciellt avseende de fonder och stöd som ligger utanför strukturfonder och sammanhållningspolitik, så kallade sektorsprogram.

I slutändan handlar mycket om att skapa ett bra grundmaterial som kan hjälpa dig att matcha mot rätt fond i programutbudet. Har man ett väldigt specifikt intresse kommer alternativen vara färre men man öppnar för fler mathcning mot fler fonder om man formulerar ett större utmaningsområde. Du kan läsa mer om programval i vårt inlägg Vilket program passar mig bäst? och andra möjligheter här

På potential12 hjälper vi dig att skapa beskrivningar av vad du vill göra för att kunna matcha mot fler fonder och program.

Ladde ner guiden här

No responses yet

No responses yet

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *