AI, Anställda och vad EU-finansiering kan göra

AI, Anställda och vad EU-finansiering kan göra

EU-finansiering som verktyg för att hantera en snabb teknikutveckling

Utvecklingen inom AI går rasande fort. Det är åtminstone känslan när man ser vilka otroliga lösningar som både är under utveckling och redan idag tillgängliga för många av oss. De flesta är nog överens om att det här är något som kommer påverka både individer, organisationer och så klart arbetsmarknaden på ett sätt som vi nog inte har sett tidigare.

En studie som nyligen publicerades av IBM Augmented work for an automated, AI-driven world hade en ganska intressant siffra på hur det kommer att påverka de anställda och organisationen: 40% av arbetsstyrkan behöver omskolas inom de närmsta tre åren. Det är onekligen ganska mycket folk, och ganska mycket planering och implementering som kommer behövas.

Insikter från studien

Studien hade ett antal insikter som kan vara värda att dela och som kan motivera arbetet med att förbereda sin organisation för det som komma skall:

STEM-kompetenser har minskat i betydelse i jämförelse med tidigare studie, från att ha varit på toppen 2016 till att nu vara på 12:e plats 2023. Istället fokuserar man idag på ”mjuka” färdigheter som tidshantering, prioritering, samarbete och kommunikation.

87% av cheferna förväntar sig att jobbrollerna kommer att förstärkas, snarare än ersättas, av generativ AI. Detta varierar mellan olika sektorer som bland annat marknadsföring, kundservice, och inköp. (Augmented workforce)

Gällande STEM-kompetenser (science, technology, engineering, math) så blir tekniken alltmer användarvänlig, vilket gör att anställda kan skapa mer med mindre avancerade tekniska lösningar för prototyper och appar utan att kunna programmera.

Utöver dessa insikter finns också ett fallstudie på med fokus på HR-frågor som är värd att titta närmare på i slutet på rapporten.

Kopplingen till EU-finansiering

För det första, är att det framför allt två program som bör vara särskilt intressanta att matcha sig mot om man vill adressera den här utmaningen:

  • Europeiska Socialfonden: Här pratar vi till stor del om regionalt förankrade projekt, ibland också nationella, där projekten till övervägande del kommer att syfta till att utbilda anställda för att dessa ska stå starka på arbetsmarknaden. Även effekter på organisationsnivå ingår.
  • Erasmus+: Projekt inom det här programmet kan rikta sig mot olika former av utbildning och olika sektorer. Generellt kan man säga att projekten har möjlighet att både utveckla innovationer (inom utbildning) som att bygga långsiktiga partnerskap. Projekten är europeiska och kommer kräva europeiska samarbetspartners. Erasmus är i sig ganska stort och har många möjligheter för både olika idéer och för organisationer med varierande kapacitet och ambition.

I sammanfattning, och med en inte liten del förenkling, erbjuder ESF och Erasmus+ olika fördelar och kan vara mer eller mindre lämpliga beroende på en organisations specifika behov och mål, samt vilken region man verkar i. Programmen passar särskilt bra offentliga organisationer, till viss del även den privata sektorn, med då gärna i form av en branschorganisation eller liknande.

Med detta sagt kan det också vara intressant att läsa in sig på ”Digital Europe” som arbetar brett inom digitalisering, där både superdator, AI och kompetensbehovet ingår. Tröskeln in i programmet bedöms vara något högre för många organisationer i relation till Erasmus+ och ESF.

EU-projekt bidrar med mer än pengar
Avslutningsvis lyfts mjuka färdigheter som tidshantering, prioritering, samarbete och kommunikation fram som viktigare än någonsin. Att driva EU-projekt är ett utmärkt sätt att utveckla samtliga av dessa färdigheter på både individ och organisationsnivå.

Vill ni starta det arbetet finns potential12 här för er.

No responses yet

No responses yet

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *