Utbildningar med experterkollegorpotentialexperterkollegorpotentialpotential

Låt inte EU bestämma vilka ansökningar du ska skriva

Våra utbildningar är utformade för att du ska få en förståelse för hur EU-projekt och annan extern finansiering kan vara viktiga verktyg för utveckling av din organisation. Vi fokuserar inte bara på en eller två olika fonder och program utan vill bidra till att våra deltagare ska kunna använda kunskapen i så många olika program som möjligt.

Nedan finns våra huvudsakliga utbildningar. Utöver dessa kan vi skräddarsy utbildningar baserat på vilka behov ni har och i vilken fas av ert projektarbete ni är i.

EU-finansiering

Normal omfattning: halvdag till heldag. Online, hybrid eller i klassrum

Ansökningar

1-2 dagar enligt överenskommelse, Hybrid eller i klassrum

Projektledning

1-2 dagar enligt överenskommelse, Hybrid eller i klassrum

AI & EU-projekt

Kursen erbjuds både online och i klassrum. Omfattningen är en halvdag.

Ansökningar

Förvandla idéer till framgångsrika EU-projekt

Navigera genom EU:s komplexa finansieringssystem i en expertledd utbildning. Denna kurs är designad för att ge dig en omfattande förståelse för hela processen kring EU-ansökningar.

Vi använder oss av olika modeller och verktyg för att hjälpa dig att utveckla en idé, kartlägga den och matcha den mot lämpliga EU-fonder och program. Kursen har inte ambitionen att lära dig allt om ett specifikt program utan ska ge dig kapacitet att hantera flera olika fonder och program.

Djupt integrerat i kursen är också samarbetet med ordinarie verksamhet och att det projekt vi väljer att driva som EU-projekt också har en realistisk chans att omvandlas till nytta för hela organisationen.

Vad du kommer att lära dig:

  • Hur du värderar program och projekt: Lär dig att bedöma program och projekt utifrån dina och din organisationens behov, kapacitet och tidsplanering.

  • Genomgång av EU-systemet: Få en djupare förståelse för EU:s finansieringsmekanismer och identifiera vilka program som är mest användbara för ditt projekt.

  • Från idé till ansökan: Använd våra verktyg och metoder för att ta din idé från konceptstadiet till en färdig ansökan.

  • Budgetering och planering: Få insikt i hur du budgeterar och planerar ditt EU-projekt effektivt.

Vem kursen är för:

Kursen är för dig som arbetar inom offentlig sektor, utvecklare, projektledare och andra som är intresserade av att söka EU-finansiering.

Kursen är möjlig att skräddarsy till er organisation och specifika behov.

Omfattningen är normalt mellan 1-2 dagar

Be om detaljerade program

PRAKTISK PROJEKTLEDNING

Förvandla godkända ansökningar till framgångsrika EU-projekt

Med vår omfattande utbildning i praktisk projektledning kommer du få tillgång till nya verktyg för att förstå och hantera olika utmaningar som följer med EU-finansierade projekt. Kursen har övergripande perspektiv och kommer öka din kapacitet att hantera flera olika fonder och program.

Vi använder oss av olika modeller och verktyg för att hjälpa dig att utveckla en idé, kartlägga den och matcha den mot lämpliga EU-fonder och program. Kursen har inte ambitionen att lära dig allt om ett specifikt program utan ska ge dig kapacitet att hantera flera olika fonder och program.

Djupt integrerat i kursen är också samarbetet med ordinarie verksamhet och att det projekt vi väljer att driva som EU-projekt också har en realistisk chans att omvandlas till nytta för hela organisationen.

Vad du kommer att lära dig:

 1. Introduktion till EU-projekt: Förstå EU-projekt som verktyg för utveckling och dess relation till ordinarie verksamhet.
 2. EU-programarenan: Identifiera och förstå skillnader och likheter mellan olika typer av EU-projekt och deras praktiska betydelse för projektledaren.
 3. Regler och organisering: Lär dig de gemensamma reglerna för drift och ekonomi i EU-projekt och hur du kan bedöma och analysera ditt projekt.
 4. Budget och redovisning: Förstå kostnadsmodeller och budgetkategorier inom EU-projekt och hur du redovisar dem korrekt.
 5. Uppstart och rapportering: Få en insikter om hur du kan starta upp ditt projekt på bästa sätt.
 6. Samarbete, osäkerhet och kommunikation: Hur hanterar vi partners, förändringar och samarbete i projektet?

Vem kursen är för:

Kursen är för dig som arbetar inom offentlig sektor, utvecklare, projektledare och andra som är intresserade av driva EU-finansierade projekt.

Kursen är möjlig att skräddarsy till er organisation och specifika behov.

Omfattningen är normalt mellan 1-2 dagar

Be om detaljerade program