URBACT: ett verktyg för hållbar stadsutveckling

URBACT: ett verktyg för hållbar stadsutveckling

Urbact arbetar för en hållbar stadsutveckling och fokuserar på temat kopplade till detta.

URBACT är en del av INTERREG-instrumentet och ska främja hållbar stadsutveckling och social sammanhållning i europeiska städer. Den övergripande ambitionen med programmet är att finansiera nätverk som genom kunskapsutbyte och med hjälp av goda exempel utvecklar bättre lösningar på lokala utmaningar som rör miljö, social sammanhållning, ekonomisk utveckling och livskvalitet.

En stor del av programmet liknar andra INTERREG-program och sätter därför erfarenhetsutbytet i centrum av projektet. Vanliga aktiviteter som finansieras inkluderar workshops, studiebesök samt utbyte och överföring av goda exempel. Även möjligheter till implementering av bra lösningar kan finansieras.

Projektexempel

Bästa sättet att förstå ett program är, som nämndes i ett annat inlägg, att titta på tidigare projekt. Nedan finns två exempel och på URBACTS hemsida hittar ni fler.

  1. REFILL Retail Internationalization For Local Livelihoods: Projektet syftar till att stödja små och medelstora företag inom detaljhandeln att expandera internationellt samtidigt som de bibehåller en lokal och hållbar inriktning. Genom samarbete mellan nätverk av europeiska städer utvecklas nya affärsmodeller och verktyg för att stärka företag och främja hållbar ekonomisk utveckling. Läs mer om REFILL på projektets hemsida: https://www.refillthecity.eu/
  2. FoodSHIFT 2030Social and technological innovation for food system transformation: FoodSHIFT 2030 fokuserar på hållbar och hälsosam matproduktion och försörjningssystem. Projektet samarbetar med nätverk av europeiska städer för att främja social och teknologisk innovation inom matsektorn och skapa mer hållbara och hälsosamma matvanor för invånarna i dessa städer. Läs mer om FoodSHIFT 2030 på projektets hemsida: https://www.foodshift2030.eu/

Mer information

  1. Officiella webbplatsen för URBACT-programmet: https://urbact.eu/
  2. En rapport om URBACT-projektets inverkan på hållbar stadsutveckling: https://urbact.eu/sites/default/files/media/impact_report_2018_web.pdf
  3. URBACTs YouTube-kanal med videor om programmet och dess aktiviteter: https://www.youtube.com/user/URBACTProgramme
  4. En lista över URBACT-projekt och deras resultat: https://urbact.eu/projects-actions/urbact-projects
  5. En översikt över URBACT-programmet och dess syfte: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/urbact

No responses yet

No responses yet

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *