Vilket program passar mig bäst?

Vilket program passar mig bäst?

Rätt programalternativ svarar mot de behoven som en organisation har.

Vi på potential12 har varit med under uppstarten av flera programperioder och det är inte sällan ett stort intresse för de första ansökningsomgångarna, speciellt hos de som arbetar kontinuerligt och frekvent med specifika program.  Den här konkurrensen ställer naturligtvis krav på att man tar beslut som ökar chanserna till att få ett godkänt projekt. Många enskilda beslut i allt från partnerskap, budget, aktiviteter och inte minst vilket program man riktar sig mot påverkar möjlighet till framgång.

Många behov kan få stöd 

Erfarenheten säger oss att mer eller mindre alla idéer som finns i de flesta offentliga verksamheter kan få bidrag från åtminstone ett, men troligtvis flera olika EU-program. Genom att matcha en idé eller utmaningar mot flera olika EU-program och göra jämförelser mellan de olika programmen, ökar chansen att få ett godkännande och att projektet i slutändan får de positiva effekter som man eftersträvar.

Ytterligare en positiv effekt med att aktivt arbeta för att matcha sin idé mot olika program är att man är tvungen värdera den ur olika vinklar. Man gör överväganden och jämförelser i fråga om budget, önskade aktiviteter, vilka partners man kan ha med och inte mist vilken typ av projektresultat ska vi producera.

Själva matchningsarbetet kan vara omfattande och ett lyckat slutresultat är beroende på olika faktorer som har med både programmen, projektidén och organisationen att göra. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är uppenbart att en framgångsrik programmatchning bygger på en gedigen kunskap inte bara om programmet utan också om organisationens behov, kapacitet och sannolikheten att projektresultatet möter de behov av förändring som organisationen har. 

Det viktigaste rådet

I slutändan handlar det om att vara medveten om att beslut man tar redan innan ansökan är ifylld får effekter på både projektet och organisationen under många år framöver. Därför är det mycket viktigare att veta vad man vill göra och även vad man absolut inte vill göra i ett projekt som kanske pågår 3-4 år.

Då finns alltså anledning att göra arbetet med att hitta rätt program på ett bra sätt och då framför allt fokusera på den egna idén och inte vad finansiären efterfrågar.

Vill du ha hjälp med att hitta rätt finansiering så skicka ett meddelande till oss från den här sidan

Du kan också läsa om de olika programmen vi presenterar här

One response

One response

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *