CERV – Konstig förkortning, viktiga mål

CERV – Konstig förkortning, viktiga mål

EU:s program för demokrati, aktiva medborgare, jämställdhet och mot våld i nära relationer

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) är inte bara ytterligare ett EU-program med en märklig förkortning, det är framför allt ett program som ska främja och stärka europeiska värden som t.ex demokrati, medborgarnas engagemang och grundläggande rättigheter. I likhet med de flesta EU-programmen säger ambitionerna och målen inte så mycket om vad man kan göra utan det krävs att man tittar närmare. Sätter vi förstoringsglaset på CERV så hittar vi fyra delprogram:

Delprogrammet för jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet

Målet är att minska ojämlikhet, stödja jämställdhet och jämställdhetsarbete, samt främja grundläggande rättigheter och motverka diskriminering.

Delprogrammet för Aktivt medborgarskap

Syftet är att öka medborgarnas kunskap och förståelse kring EU, dess bakgrund, kulturarv och mångfald. Initiativ ska uppmuntra samarbete och utbyte mellan medborgare från olika länder och stärka demokratiskt deltagande.

Delprogrammet Daphne

Inriktat på att förebygga och motverka våld riktat mot barn, ungdomar och kvinnor, samt andra utsatta grupper. Programmet stödjer även skydd och hjälp till våldsoffer.

Delprogrammet för EU:s grundvärderingar

En kärnkomponent i CERV-programmet som stöttar åtgärder för att främja mänskliga rättigheter och värderingar inom EU. Genom detta delprogram kan medborgare arbeta för att värna och skydda sina rättigheter, samtidigt som det stärker rättsstatens principer.

Programmet fungerar bäst för offentliga organisationer och det civila samhället. För en bättra förståelse för vilka typer av projekt som finansieras rekommenderas den här länken: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results;programCode=CERV

För mer information om CERV-programmet och hur du kan ansöka om stöd, besök följande sidor:

No responses yet

No responses yet

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *