Stärk din organisation med peer-review

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Idag står offentliga organisationer inför ständiga utmaningar: att uppfylla medborgarnas förväntningar, hantera begränsade resurser och samtidigt hålla jämna steg med teknologiska framsteg. I denna miljö blir det allt viktigare att ständigt söka efter sätt att förbättra och anpassa sig. Ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa organisationer på en utvecklingsresa är metoden ”peer-review”.

För den som inte är bekant med termen är ”peer-review” en process där en organisations arbete granskas av liknande organisationer eller individer. Detta system, som länge använts inom vetenskapliga sammanhang för att säkerställa kvaliteten på forskningsartiklar, har också en plats inom offentlig sektor. Och det med rätta!

Egen erfarenhet av peer-review inom ramen för bland annat Interreg Europa-projekt har gett mig en förståelse för dess värde. Genom att utbyta erfarenheter och lära av andra kan organisationer dra nytta av beprövade metoder/goda exempel, (eller good practices), undvika vanliga fallgropar och stärka sina egna initiativ.

Vad kan en Peer-review ge dig?

Som vi ser det kan man sammanfatta några av de möjligheter som erbjuds genom Peer-review:

1. Identifikation av bästa praxis: Genom att observera hur andra organisationer hanterar liknande utmaningar kan man upptäcka nya och effektiva metoder som kan implementeras hemma.

2. Konstruktiv feedback: Att få en extern granskning av ens arbete kan ge insikter som kanske inte framkommer i ett internt sammanhang. Denna feedback kan vara en viktig del av finjustering och förbättring av processer.

3. Öka förtroendet: När en någon annan granskar en organisations arbete och ger positiv feedback kan det öka förtroendet både internt och externt.

4. Nätverksbyggande: Peer-review är en möjlighet att bygga relationer med andra organisationer, vilket kan leda till framtida samarbeten och partnerskap.

5. Inspiration till innovation: Genom att se andra lösningar kan det öppna för egna nya innovativa lösningar och idéer på ett befintligt problem.

Vad är fördelen med peer-review?

På potential12 har peer-review i projektet vi varit en del av inte bara varit en process för att granska och bli granskad, utan även en lärande erfarenhet. Att kunna dela med sig av sina framgångar, utmaningar och insikter – och att i gengäld dra nytta av andras erfarenheter – är en resurs som kan bidra till förbättringar på många olika sätt.

I en tid där förändring är den enda konstanten kan detta verktyg vara nyckeln till att ständigt förbättra och anpassa sig till framtidens utmaningar.

Få din Peer-review finansierad av Interreg Europa

Inom programmet Interreg Europe finns också en Policy Learning Platform. Plattformen fungerar som en central plats där europeiska regioner och kommuner kan samlas och samarbeta.

Förutom att erbjuda en omfattande databas med tematiska publikationer och bästa praxis, erbjuder plattformen interregionala peer reviews. Detta möjliggör för myndigheter och offentliga organ att få specifik feedback och rådgivning från andra europeiska regioner, vilket kan vara fördelaktigt inom olika politikområden som energieffektivitet eller stöd till små och medelstora företag.

Även om interregionala peer reviews vanligtvis genomförs personligen, kan de också organiseras online. Båda sidor behöver förbereda sig för processen, inklusive urval av peers och planering av möten.

Plattformen ger stöd genom att identifiera lämpliga peers, assistera med innehåll och koordinera utbyten. Dessutom kan rese- och levnadskostnader för upp till sex peers per granskning täckas.

Det aktuella anropsförslaget fokuserar på fyra tematiska prioriteringar: forskning och innovation, SME-konkurrenskraft, lågkolsekonomi samt miljö- och resurseffektivitet. Även om anropet främst riktar sig till förvaltningsmyndigheter och mellanliggande organ som hanterar strukturfonder, kan andra offentliga organ också ansöka.

Ansökningar skickas in online, och anropet är öppet på en permanent basis. Utvärdering sker utifrån kvalitet, relevans och potential för politisk påverkan. Sökande kommer att meddelas inom två månader efter inlämnad ansökan.

Potential12 kan naturligtvis hjälpa er med detta.

Läs mer och ansök här

No responses yet

No responses yet

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *