Erasmus+ 2024

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

Viktiga datum och budgetfördelning

I Erasmus+ 2024 finns resurser för att stödja en mängd olika utbildnings- och ungdomsinitiativ. Den totala budgeten för denna ansökningsomgång uppgår till 3 681,76 miljoner euro, fördelat enligt följande:

  • Utbildning och yrkesutbildning: 3 256,61 miljoner euro
  • Ungdom: 336,28 miljoner euro
  • Idrott: 63,12 miljoner euro
  • Jean Monnet: 25,75 miljoner euro

Håll er uppdaterade om eventuella ändringar i programmets guidelines. Dessa hittar ni här.

Sista ansökningsdagar för Erasmus+ 2024

Alla tidsfrister för ansökning avser centraleuropeisk tid.

Programområde 1 – Mobilitet

Enskilda personers mobilitet inom högre utbildning20 februari 2024 kl. 12.00
Enskilda personers mobilitet inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning20 februari 2024 kl. 12.00
Mobilitetsprojekt för personal inom idrottsområdet20 februari 2024 kl. 12.00
Internationell mobilitet som involverar tredjeländer som inte är associerade till programmet20 februari 2024 kl. 12.00
Erasmusackrediteringar inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning1 oktober 2024 kl. 12.00
Erasmusackrediteringar inom ungdomsområdet1 oktober 2024 kl. 12.00
Enskilda personers mobilitet inom ungdomsområdet20 februari 2024 kl. 12.00
Enskilda personers mobilitet inom ungdomsområdet1 oktober 2024 kl. 12.00
DiscoverEU:s inkluderingsinsats20 februari 2024 kl. 12.00
Virtuella utbyten inom området högre utbildning och ungdom25 april 2024 kl. 17.00

Programområde 2 – Samarbeten

Samarbetspartnerskap inom utbildning, yrkesutbildning och ungdom, utom sådana som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer5 mars 2024 kl. 12.00
Samarbetspartnerskap inom utbildning, yrkesutbildning och ungdom som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer5 mars 2024 kl. 17.00
Samarbetspartnerskap inom idrott5 mars 2024 kl. 17.00
Samarbetspartnerskap inom ungdomsområdet, utom sådana som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer1 oktober 2024 kl. 12.00
Småskaliga partnerskap inom skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och ungdom5 mars 2024 kl. 12.00
Småskaliga partnerskap inom skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och ungdom1 oktober 2024 kl. 12.00
Småskaliga partnerskap inom idrott5 mars 2024 kl. 17.00
Yrkeskunskapscentrum7 maj 2024 kl. 17.00
Erasmus+ lärarakademier6 juni 2024 kl. 17.00
Erasmus Mundus-insatser15 februari 2024 kl. 17.00
Innovationsallianser7 mars 2024 kl. 17.00
Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning8 februari 2024 kl. 17.00
Kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildning29 februari 2024 kl. 17.00
Kapacitetsuppbyggnad inom ungdomsområdet6 mars 2024 kl. 17.00
Kapacitetsuppbyggnad inom idrottsområdet5 mars 2024 kl. 17.00
Ideella europeiska idrottsevenemang5 mars 2024 kl. 17.00

Programområde 3 – Policyutveckling

Europeisk ungdom tillsammans7 mars 2024 kl. 17.00
Jean Monnet-insatser och nätverk1 februari 2024 kl. 17.00

För ytterligare detaljer och uppdateringar, rekommenderas besök på UHRs hemsida och det årliga arbetsprogrammet.

Mer information hittar också på våra sidor: Erasmus+ en introduktion och inlägget om Yrkesskunskapscentrum COVE

Lycka till med era ansökningar!

No responses yet

No responses yet

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *