Tjänster

Vad kan vi göra för dig?

potential12 är ett konsultföretag som ökar organisationers möjligheter att jobba med EU:s fonder och program som ett naturligt verktyg i sitt utvecklingsarbete. 

Vårt mål är att öka kvaliteten i EU-arbetet genom att överföra kunskap, ta hänsyn till organisationens förutsättningar och se hela processen från utmaning till ansökan och färdigt projekt.

​Potential12 erbjuder allt från en helhetslösning där vi levererar en färdig ansökan till att stärka upp er organisations eget ansökningsarbete om det behövs extra kompetens, stöd eller kanske bara avstämningar.

Om ni kontaktar oss så har vi en inledande diskussion där vi gemensamt definierar vad ni vill ha hjälp med. Efter det så skickar vi en offert på vad det arbetet skulle kosta. Första diskussionen kring en ansökan är alltså kostnadsfri och ni förbinder er inte att anlita oss för något uppdrag.

Inom potential12 har vi erfarenhet av att driva ansökningsprocesser, både inom strukturfonder och sektorsprogram. För oss handlar arbetet om mer än att få en framgångsrik ansökan. Minst lika viktigt är det att omsätta era behov till ett genomförbart projektupplägg med stor sannolikhet för att bli godkänt. ​

​Ansökanssupporten kan innefatta stöd i flera olika moment:

 • Handlingsplan för ansökan fram till identifierad deadline
 • Projektdesign och utformning av Ganttschema
 • Partnerskapsstrategi och partnersökning/projektsökning
 • Avstämning med myndighet/kommissionen
 • Budgetutkast

Prismodell

potential12 har ingen fast prismodell för ansökningar. En lämplig lösning diskuteras fram tillsammans med kund. Huvudregeln är dock att vi inte jobbar uteslutande på success-fee (betalning vid godkänd ansökan).

EU-analysen omfattning varierar beroende på vilka behov, program eller specifika teman som man vill analysera. Gemensamt för arbetet är dock att:

– Analysen ger kommuner/förvaltningar/bolag möjligheten att ta ett strukturerat helhetsgrepp på möjligheterna att utveckla sin verksamhet med finansiering från EU. Även andra finansieringskällor undersöks.
– Analysen baseras på den egna organisationens visioner och utmaningar.
– Processens mål är att leda fram till konkreta ansökningar för era mest relevanta områden.
– Analysen utgår alltid från de individuella organisationernas utbildningsståndpunkt med målsättningen att överföra kompetens i processen.

​Inte bara en analys
Vår process stannar inte vid bara en analys av möjligheter, utan analysrapporten utgör också ett beslutsunderlag för om och hur ni ska gå vidare mot extern finansierade projekt. Om det tas ett beslut att gå vidare så kommer rapporten att vara en grund för en handlingsplan för ansökan. Vi från potential12 kan finnas med i alla steg fram till dess att ett projekt är avslutat och godkänt.

Analysen tar avstamp i vilka utmaningar som ni anser viktigast att bemöta under de kommande åren och ska ge svar på följande frågor:

 • Kan ni få stöd av EU för att arbeta med identifierade utmaningar?
 • Vilka av EU:s alla program är mest lämpligt att söka för era utmaningar?
 • Vilka andra alternativ till finansiering finns?

potential112 driver också utvärderingar av extern finansierade projekt inom i första hand EU:s strukturfonder. Metoden som används baseras på Tillväxtverkets 3P 3N med särskilt fokus på att stödja projektledningen i genomförandet samt skapa rätt förutsättningar för att projektresultatens användbarhet och projektets fortlevnad.

Vi genomför även uppdragsutbildningar som är anpassade och skräddarsydda för din organisation.

Det kan t.ex. handla om att lära sig mer om EU:s fonder och program, om specifika tematiska områden, projektteori eller strategisk utveckling av EU-projekt – från projektidé till projekt.

Vi har även ett samarbete kring EU-utbildningar med SIPU samt genomför utbildningar för Dagens Samhälle.

Vi tillhandahåller en grundservice som syftar till att täcka de behov som en organisation har för att arbeta strategiskt och långsiktigt med EU-projekt.

Syftet är att till ett konkurrenskraftigt pris ge våra kunder en möjlighet att matcha sina idéer mot så många relevanta EU-program som möjligt och att befintlig personal ska ha tillgång till rådgivning i drift och utveckling av extern finansierade projekt. Till en fast summa per år får våra kunder bland annat hjälp med att analysera och identifiera möjligheter för 5 projektidéer per år och hjälp att hitta partners.

Med dessa tjänster kan vi täcka de behov som de flesta organisationer har i sitt EU-arbete.

Kom i kontakt med oss på potential12

  Det ska vara enkelt att ta första steget…

  Du behöver inte ha tänkt färdigt eller ens vara säker på vad du undrar.

  Vi är alltid tillgängliga för frågor och funderingar kring möjligheter till extern finansiering.