Tidigare EU-projekt – ett udda intresse?

Tidigare EU-projekt – ett udda intresse?

Tidigare EU-projekt är en bra hjälp för att utveckla nya projekt och ansökningar

Hur hittar man tidigare EU-projekt?
Sett utifrån kan intresset för tidigare EU-projekt nog uppfattas som lite märkligt, men databaser med tidigare EU-projekt har flera bra användningsområden. För det första är det ett bra sätt att skapa sig en bild av vad som är möjligt att söka stöd för inom specifika program samtidigt som man får en uppfattning om vad andra aktörer gör på området. En projektdatabas ger också möjligheten att hitta tidigare och pågående projekt vilket är användbart både som inspiration och för att besvara frågor i en ansökan. 

Det finns flera alternativ att använda sig men KEEP.eu är en rekommendation när det gäller strukturfonder i hela Europa. Det är möjligt att söka på såväl land och tema, som år och program. För de mer Brysselbaserade programmen finns en särskild sida här. På den här sidan hittar ni projekt finansierade från såväl Horisont-programmen, LIFE och många andra. 

Ytterligare ett användningsområde för projektdatabaserna är att man kan identifiera olika aktörer som är aktiva inom ens eget intresseområde, vilket kan vara användbart om man avser att bygga ett nytt partnerskap.

Nedan ser ni fler projektdatabaser för olika program:

Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Kreativa Europa
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

Europa för medborgarna
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/

LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/

Horisont 2020
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

Svenska projektbanker
http://eufonder.se/om-eufonder.se/projektbanker.html

One response

One response

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *