Hur hittar man rätt partners till projektet?

Hur hittar man rätt partners till projektet?

Hur kan man hitta partners till sitt projekt?

Jakten på bra partners
Att många EU-projekt genomförs genom samarbete mellan europeiska partners är ingen nyhet. Men det kan ändå vara viktigt att ta med sig att transnationella partnerskap innebär andra krav och förutsättningar än projekt som bedrivs på ett lokalt eller regionalt plan. Även om vi på potential12 arbetar med projektpartnerskap på hela skalan, vill vi ändå slå ett särskilt slag för det transnationella partnerskapet. Mycket kan, och bör vi lösa på hemmaplan. Men man ska inte underskatta möjligheten att nå kanske bättre lösningar på de utmaningar som vi delar med övriga Europa. 

Var hittar vi europeiska partners?
Den naturliga vägen att leta efter partners till ett projekt är använda befintliga kontakter som organisationen har. Det är inte alltid som det är tillräckligt utan man kan behöva fler alternativ. Ett sådant är att använda kontaktseminarier och konferenser som programmen arrangerar. Inte sällan finns det möjlighet att träffa och presentera sin idé för andra som är intresserade. Man kan också utnyttja eventuella Bryssel-baserade kontor och nätverk för att hitta lämpliga samarbeten. 

Programmen tillhandahåller också ofta databaser där man både kan presentera sin organisation som en möjlig partner till andra projekt alternativ presentera en idé och öppna för att andra kan komma i kontakt med er. 

I ett annat inlägg ska vi röra vid vad ”rätt partners” innebär, partnerskapsstrategier och fundera kring uttryck som alibipartner, panikpartner och kärnpartners.

No responses yet

No responses yet

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *