Min AI-kompis och EU-bidrag

Min AI-kompis och EU-bidrag

Kan CHATGPT hjälpa mig att söka EU-bidrag?

Jag ställde en ganska enkel fråga till CHATGPT om möjligheten att söka EU-bidrag för en specifik idé. Utgångspunkten var att välja ut något som kan vara ett realistiskt behov och en ganska normal nivå av information som en frågeställare ofta har. I det här fallet valde jag att bygga på den nya läroplanen och inkludera ett citat från den, för att starta diskussionen. Om sedan behovet som formulerats är korrekt eller ens realistiskt låter jag någon annan fundera över.

Vad är frågan?

Jag skulle vilja ha hjälp med att hitta passande EU-projektbidrag för en utmaning jag har som rör införandet av den nya Läroplanen i svensk skola. En av utgångspunkterna i läroplanen är att:  Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer. Detta betyder att vi behöver utveckla hur vi gör bedömningar och stötta lärare på ett nytt sätt i det här arbetet. Har du förslag på var vi skulle kunna hitta bidrag för att söka projekt?

Jag föreslår att du läser hela diskussionen för att bättre förstå mina kommentarer nedan. Du hittar den på vår LinkedIn-sida.

Vad svarar roboten?

Ser man på de svaren som vår AI-kompis har genererat så ser det onekligen lovande ut för den som gärna tar hjälp för att hitta EU-stöd för sina idéer. Presentationen ser ganska attraktiv ut och pekar faktiskt på 4 olika möjligheter samt adderar välvilligt också en länk för att läsa mer om både program och portal.

Börjar vi från slutet så finns det en länk som tyvärr inte fungerar. Det finns heller ingen komplett svensk portal för allt EU-stöd utan dessa är utspridda på en mängd olika platser. Det som finns är organisationer som till exempel SKR som har sammanställt den här informationen i egna dokument. Summan är att den föreslagna länken inte användbar och orsakerna till det kan vi nog hitta i både att den egentligen arbetar på engelska och att det finns luckor i hur ny information den nyttjar, för att skriva sina svar.

Gör man istället en snabb överflygning av de 4 olika programmen ser det lite mer lovande ut men det är i realiteten ganska långt kvar innan man kan jämföra och faktiskt använda resultat. Erasmus känns väl som ett givet alternativ om vi pratar om skola och utbildning. Horisont är ju bra om det är forskning vi ska göra och EaSI kan ju fungera om man har tur med en väldigt specifik prioritering i utlysning.

Blir jag arbetslös?

Så vad är min bedömning? Blir jag arbetslös? Nä inte än. Jag är i och för sig övertygad om CHATGPT kommer att kunna bli en bra hjälp för de flesta som arbetar med EU-stöd. Det som behöver utvecklas är när och hur man använder verktyget. I realiteten handlar det om att dels skapa en process som hjälper en att arbeta från punkt a (utmaning och idé) till förslagsvis ett lämpligt projektupplägg. I den processen behöver man ställa rätt frågor (promptar) och ha en ganska god bild av vilka delar man behöver ha hjälp med att utforska och utveckla.

En generell iaktagelse när man använder CHATGPT, som jag själv sett och även fått bekräftat av andra är att den(?) ibland är något för välvillig att fylla i eventuella luckor med information som låter bra. De luckorna behöver man själv identifiera och det gör man nog enklast genom att ha en någorlunda god koll på ämnet man vill ha hjälp med. Sedan ska man vara ärlig, vi ger inte mycket information om vilket typ av samarbete vi är ute efter och ordspråket säger något som typ: ”som du frågar får du svar” eller ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”. Kort sagt: det behövs fler frågor – gärna bra sådana också – innan man kommer fram till något konkret och tillräckligt användbart för att kunna ta nästa steg i en liknande process.

Jag är dock imponerad över att den plockar fram 4 program varav åtminstone EaSI-programmet är ganska okänt för många.

Vad är nästa steg?

Avslutningsvis finns det många funderingar kring hur detta kan tillämpas. Den är ingen lösning som helt lyfter bort arbetet med att skriva eller utveckla projekt som är anpassade för olika progam och organisationens specifika behov av långsiktig förändring men har, som så mycket annat här i världen, potential att vara ett bra stöd.

Ju mer man kan själv om ett ämne desto bättre kommer den nog också fungera som hjälp och den kan aldrig ersätta mänskligt tänkande utan man behöver i slutändan själv också förstå vad det är man vill göra i ett eventuellt projekt.

Förresten, om ni hittar stavfel eller konstiga meningsuppbyggnader så skyll inte på mig utan på min korrekturläsare (CHATGPT).

Det finns ju fler saker att göra med AI – en kort presentationsvideo till exempel

No responses yet

No responses yet

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *