Varför heter vi potential12?

Varför heter vi potential12?

Bakgrunden till vårt namn kan hittas i flera förklaringar.

Man brukar ju säga att kärt barn har många namn, men i fallet med potential12 finns det istället många förklaringar till just namnet.

Potential står för den stora, outnyttjade potential av projekt och samarbetsmöjligheter som finns i EU-systemet. 12 står dels för det året bolaget grundades, dels för den mer bombastiska anledningen att EU-flaggan har 12 stjärnor som symbo­liserar helhet. Antalet stjärnor till EU:s flagga valdes eftersom talet har stor historisk och kulturell betydelse i Europa – 12 månader, 12 apostlar, Jakobs 12 söner och att det fanns 12 olympiska gudar.  

Potential i sin tur brukar beskrivas som något eller någon som kan bli signifikant bättre över tid. Men det behövs ofta insatser för att förverkliga den potentialen.

No responses yet

No responses yet

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *